Hopp til innhold

Fagstoff

Delta i barns lek

Som barne- og ungdomsarbeider skal du delta i barns lek for å støtte, inspirere og utvide leken. Når du deltar i leken, kan du hjelpe barn som ikke får delta, til å utvikle lekekompetansen sin.
En voksen sitter sammen med to barn på en trestokk ute i skogen om våren. Det ene barnet sitter foran den vokse og det andre står på trestammen og strekker hendene i været. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Delta i leken

Barn vil gjerne at voksne involverer seg i leken. De roper gjerne "Se på meg!", "Se hva jeg kan!" eller "Vil du smake på sølekaken min?" Barn ønsker å bli sett og anerkjent av voksne, samtidig som de ønsker at voksne involverer seg i leken.

Når du som voksen involverer deg i barns lek, på barnas premisser, styrker du relasjonen til barnet. I tillegg får du en gyllen mulighet til å styrke barnets lekekompetanse. Det oppstår en symmetri mellom deg som voksen og barnet som er annerledes enn i hverdagen ellers. Barnet kan styre samspillet ut fra sine spontane, lekende innspill og på den måten oppleve egen vilje til både å bestemme og til å uttrykke tanker, fantasi og følelser. Samtidig erfarer barnet at den voksne tilpasser seg og har respekt for hans eller hennes intensjoner.

For å delta i lek på en god måte må du ha en lekende innstilling og tørre å sette deg selv på spill. Da har du mulighet til å berike leken med din fantasi og lekenhet. Humor og opplevelser av delt glede styrker relasjonen til barna, øker barnas trivsel og utvikler barnas lekekompetanse. Ved å delta sammen med barna får du øve deg på og lære mer om hvordan du kan delta i leken.

Det er ulike måter å delta i leken på. Du kan svare på barnas lekeinvitasjoner og delta som medleker, eller selv invitere og lede leken med barna.

Medleker

Når du velger å delta i barns lek, kan du være en medleker ved å delta som en likeverdig lekepartner på samme vilkår som barna. Du tar da en mer underordnet rolle og følger barnas initiativ. Når den voksne er med og leker med barnet, får barnet erfaringer det trenger for å bli en som nettopp klarer å leke.

Tenk deg følgende situasjon. Du sitter og leker med dokkene sammen med to barn. Det ene barnet peker på dokkevognen som står ute, og sier "Se på dokkevognene". Du svarer "Å, ja, skal vi ta med tepper og legge dokkene i vognen?" Da har du tatt innspillet til barnet og kommet med et forslag til leken videre. Her blir du en likeverdig lekekamerat, en medleker som også kommer med forslag i leken.

Forskning viser at når en voksen er med i leken, får barna muligheten til å holde fast ved et leketema lenger. Vi kan hjelpe barn å dykke ned i et tema og utdype det.

Å lede leken

Du kan starte opp en lek ved å gi nye impulser, inspirere og bidra til variasjoner i leken. Du kan introdusere elementer av rollelek for ett- og toåringen gjennom "late som om". Hos eldre barn kan du introdusere nye leker eller fellesleker som kan inkludere flere barn. Ved å innføre nye begreper eller varianter av det temaet barna leker, kan du lede leken videre. Du kan sørge for at barna har det materiellet de trenger for å leke eller for å utvide og fordype leken sin. Du kan innrede rommet slik at det inspirerer til lek. Du kan leke ved siden av barnet, parallelleker, som er en måte å inspirere og utvikle barns lek på. Da observerer barna deg og kan imitere handlingene dine og ta det inn i sin lekeverden.

Et eksempel kan være fra en skogstur. Du setter deg ned og begynner å samle kongler og pinner. Noen barn kommer bort til deg og spør hva du gjør. Du svarer at du har lyst til å lage fantasidyr, og du begynner å lage dyr. Barna blir ivrige og setter i gang på eget initiativ. Noen barn sitter ved siden av deg og imiterer det du gjør. Flere barn kommer til, og de kommer med forslag til andre ting en kan lage.

Når de voksne har ledet i gang leken, kan det noen ganger være fint å trekke seg ut av leken og la barna leke videre. Da er det viktig at du trekker deg ut på en klok måte, slik at leken fortsetter uten deg. Her må du bruke fantasien din.

To ungdommer klatrer i et tre mens en voksen sitter på en benk og ser på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hjelpe barn

Det er de voksnes ansvar at alle barn får mulighet til å leke. Noen barn har behov for hjelp og støtte fra deg som voksen for å bli inkludert i leken. Det er i situasjonen her og nå den voksne kan bidra. Du må observere og vurdere situasjonen slik at du støtter barnet samtidig som du ikke avbryter eller styrer leken til andre barn. Ved å delta i leken har du mulighet til å hjelpe barn som ikke får være med. Noen barn kan trenge hjelp til å tolke signaler fra andre deltakere i leken, forstå hva som skjer, og få oversikt over leken. Andre barn kan trenge hjelp ved at den voksne kommuniserer barnets tanker, meninger, ønsker og intensjoner slik at det blir en aktiv deltaker i leken. Sammen med en voksen kan barnet få erfaringer som bidrar til at det styrker lekekompetansen sin.

Rollemodell

Barn ser hva du gjør, og når du deltar i leken sammen med barna, kan du vise mulige handlingsmønstere i ulike leksituasjoner. Du kan for eksempel vise barn hvordan de ber om innpass i en lek, tar tur, forhandler om roller og håndterer konflikter på hensiktsmessige måter. Vis hvordan barna kan inngå avtaler om å bestemme litt hver i leken, eller hvordan de deler leker, og vis inkluderende atferd.

Du kan også hjelpe barn med å sette ord på de indre prosessene forut for det han eller hun gjør, slik at tolkningen og vurderingen av situasjonen kommer fram og blir tydelig for barna. Vær en snakkende modell der du lar barna ta del i tankene og resonnementene dine. Barna kan lære av modellen og prøve ut ulike måter å opptre på. Gi uttrykk for at du ser barna når de mestrer ulike sosiale ferdigheter i leken. Ved å kommentere og synliggjøre den positive samhandlingen mellom barna forsterker du den. På den måten kan barna naturlig bli modeller for hverandre. Slik kan barn og voksne sammen prøve ut, bygge og etablere strukturer som kan virke på sikt.

Utfordringer til deg

  1. Hva tror du er grunnen til at noen barn faller utenfor leken, og hvordan vil du møte slike situasjoner?
  2. Hvilke utfordringer tenker du at du selv kan få med å være en lekende voksen?
  3. Hvilke minner har du fra din egen barndom der voksne var med i leken? Hvordan opplevde du det?

Kilder

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

Öhman, M. (2020, 30. oktober). Hva gjør du når barna leker? https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=6178

Utdanningsdirektoratet. (2018, 8. mars). Barns trivsel – voksnes ansvar. 7: Barns samspill i lek. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/7-Barns-samspill-og-lek/

Utdanningsnytt.no. (2018, 15. mars). Våg å leke med barna. https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/vag-a-leke-med-barna/120368

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 21.12.2020

Læringsressurser

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek