Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Forebygging av kriminalitet og rus

Å forebygge kriminalitet og rus er en viktig samfunnsoppgave, og samtidig har det også stor betydning for det enkelte individet. Det kan være forebyggende å skape gode oppvekstsvilkår med inkludering, tilhørighet og toleranse for mangfold, med omsorg, tilstedeværelse, nærhet og dialog.

Læringsressurser

Forebygging av kriminalitet og rus