Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Lek

Barn leker fordi det er artig, og fordi det skjer noe sammen med andre. Lek gir glede og følelsen av å ha det bra, og det er en viktig del av barndommen. Barne- og ungdomsarbeideren trenger kunnskaper og forståelse av hva lek er, for å kunne legge til rette for lek og hjelpe og støtte barn i leken.

Lek og lekens betydning

Lek er en viktig del av barns hverdag. De leker fordi det er artig, og leken gir barna mange og ulike erfaringer som bidrar til allsidig utvikling og læring. Lekemiljøet og de voksnes omsorg for leken har betydning for å ivareta, inspirere og utvikle leken.

Læringsressurser

Lek og lekens betydning