Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Etiske dilemmaer i lek

Vi vet at barn vil leke med andre, og de trenger å ha venner å leke med. Vi vet også at barn selv må få bestemme hvem de vil leke med og hva de vil leke. Som barne- og ungdomsarbeider vil du oppleve flere etiske dilemmaer i arbeidet med barn og unge.
To gutter sitter på bakken ved siden av tre leketraktorer. Ei jente står litt lenger unna med en paraply. Det regner ikke, og barna har sommerklær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et etisk dilemma er når du kommer i en situasjon der du har flere valg. Du må gjøre vurderinger basert på at det er flere hensyn å ta. Du må tenke over hva du skal gjøre, og du må reflektere over hvilke følger de valgene du tar, vil ha for andre. Å reflektere over ulike etiske dilemmaer bidrar til at du blir mer bevisst rollen din som barne- og ungdomsarbeider når barn leker.

Situasjonsbeskrivelse

Mari, Lars og Peder leker med traktorer og biler i sandkassa. De lager veier og har bygget en stort fjell som de holder på å lage en tunnel gjennom.


Julie, som er barne- og ungdomsarbeider, observerer at Markus nettopp ble avvist da han kom bort for å være med i leken. Hun ser at Markus er tydelig skuffet. Han bøyer hodet når han går bort, ansiktet er helt alvorlig og det dirrer i leppene hans. Julie har tidligere observert at Markus har hatt problemer med å få delta i lek sammen med andre. Hun har sett at han har litt vanskeligheter med å uttrykke sine behov og ønsker i lek med andre.


Fra utdanningen sin vet Julie at lek er et viktig element i barns liv, at barn leker fordi det er noe de har lyst til, og at lek er tiltrekkende på barn. Hun vet også at det å delta i lek er viktig for at barn skal ha det bra, føle tilhørighet til de andre barna og at barn får viktige erfaringer som bidrar til utvikling og læring gjennom å delta i lek. Julie vet også at det er viktig å verne barns lek samtidig som hun har en viktig rolle med å hjelpe barn som ikke leker.

Oppgaver

  1. Hva mener du er Julies ansvar her?
  2. Hvordan tenker du Mari, Lars og Peder opplever det hvis Julie sier at de skal la Markus delta i leken? Hvordan blir det for dem å bli forstyrret i leken?
  3. På hvilken måte kan du ivareta alle de involvertes perspektiver og rett til medvirkning i sin egen hverdag?
  4. Markus har rett til å bli inkludert i lek. Hvordan kan du ivareta hans behov for å få delta i lek?
  5. Lag en plan der du skriver hva du kan gjøre for å hjelpe og støtte Markus i hans lekutvikling. I planen må du også si noe om hvordan du vil gjøre det, og begrunne valgene du tar.
CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 12.01.2021

Læringsressurser

Lek og lekens betydning