Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke erfaringer kan barn få i lek?

Når barn leker, får de erfaringer som har betydning for utviklingen deres, både kognitivt, språklig, sosialt og motorisk. Gjennom lek og eksperimentering erfarer barna mye om hvordan verden fungerer, og hvordan de skal forholde seg til andre mennesker.

To gutter ligger på et bilteppe på gulvet og bryter håndbak. En tredje gutt ligger ved siden av og ser på. Foto.

Erfaringer

Barn lærer best når de selv er aktive, gjennom å erfare og utforske verden på sin måte og i sitt tempo. I lek deltar barnet med hele seg. De bruker både hode og kropp, sanser og følelser. Lek er en prosess der barna er til stede, nysgjerrige og undrende på omgivelsene. De sanser og opplever med hele kroppen. De er aktive og de anstrenger seg for å få til det de ønsker. De undersøker og prøver ut mulige løsninger, får nye erfaringer som gir ny forståelse og ny kunnskap. Leken er med på å danne grunnlaget for barns evne til refleksjon, tenkning, konsentrasjon, innsatsvilje og kreativitet.

Oppgaver

Se filmen Lekens egenverdi (lenke i relatert innhold).

 1. Hvilke erfaringer får barna ved å leken i denne filmen? Gi konkrete eksempler fra filmen.

  • motoriske erfaringer
  • språklige erfaringer
  • sosiale erfaringer
  • kognitive erfaringer
  • emosjonell erfaringer
  • erfaringer med fantasi og kreativitet
 2. Hvordan kan erfaringer i lek bidra til ny kunnskap og forståelse?
 3. Hvordan kan lek bidra til at barn utvikler evnen til refleksjon, tenkning, konsentrasjon, innsatsvilje og kreativitet?
 4. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider delta og inspirere til lek slik at alle barn får varierte erfaringer i lek?
Sist faglig oppdatert 11.01.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide og Siv Stai

Læringsressurser

Lek og lekens betydning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter