Hopp til innhold

Oppgave

Forske på lek

Lek er en del av barns liv. I denne oppgaven skal du blant annet undersøke hva lek er, og hva det betyr for barna å få leke. For å finne ut dette må du spørre ekspertene på lek, nemlig barna.

Gutt og jente leker sammen med lekeapparater i sand. De er utendørs og har på seg vinterklær. Foto.

Se filmen Lekens egenverdi. I denne filmen sier Maria Øksnes at for å finne ut om det er lek eller ikke, må du spørre barna.

Du skal finne ut hva barn mener lek er, og hva de opplever når de leker, hvorfor de leker, hva de tenker om voksenrollen i lek, og hva som er et godt lekemiljø.

For å finne ut dette må du spørre barna om deres opplevelser av leken.

Jobb sammen i par eller i gruppe.

Oppgaver

 1. Lag spørsmål som dere kan stille barna for å finne ut hva de mener lek er, hvorfor de leker, hva de tenker om voksenrollen i lek, og hva som er et godt lekemiljø.

  Dere står selvfølgelig fritt til å finne ut flere ting om lek også! For eksempel hva de liker best å leke, om det er noen typer leketøy som er bedre enn andre og så videre.

 2. Intervju barn. Still de samme spørsmålene til minst fem barn.
 3. Sammenfatt det dere har funnet ut. Det er lurt å lage overskrifter, for eksempel:

  • Kjennetegn på lek
  • Hva mener barn lek er?
  • Hvilke opplevelser og følelser gir det å leke?
  • Hvorfor leker barn?
  • Hva er gode lekemiljø?
  • Hva er voksnes rolle i lek?
 4. Diskuter og drøft:

  • Hvorfor det kan være nyttig å finne ut av barnas opplevelser og meninger om lek?
  • Hva kan du gjøre for å bidra og inspirere til lek?
 5. Ut fra det dere har funnet ut om barns lek, skal du lage en skisse over et lekemiljø som du mener kan bidra til å inspirere barn til å leke.
 6. Presenter det dere har funnet ut, for klassen. Velg presentasjonsform selv.
Sist faglig oppdatert 15.12.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Lek og lekens betydning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter