Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Innsikt i lekens verden

Som barne- og ungdomsarbeider må du ha innsikt i lekens verden og forstå lekens betydning,
slik at du viser respekt for lek og ikke ødelegger god lek. I denne oppgaven skal du finne ut mer om hva lek er, og hva den betyr for barnet, samt diskutere og reflektere over ulike påstander om lek.
En gutt strekker ut hendene etter løv som faller fra trærne. I bakgrunnen står to andre barn og en voksen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Hva menes med at leken har en egenverdi?
 2. Hvilken betydning har lekens egenverdi for barnet?
 3. Hvordan kan du vise omsorg for barns lek?
 4. Hvordan kan du berike barns lek?
 5. Hvilke kjennetegn er det ved barns lek?
 6. Hva betyr det at leken er spontan og frivillig?
 7. Lek stimulerer alle utviklingsområder og legger grunnlaget for læring og utvikling. Hva betyr det?
 8. Hvorfor er det viktig å sette av nok tid til lek?
 9. Diskuter følgende påstander:

  • Lekens egenverdi må stå i sentrum.
  • Lek har så uendelig mange former og uttrykk, derfor er det så vanskelig å si konkret hva lek er.
  • Voksne kan forstyrre og ødelegge lek.
  • Lek er grunnlaget for all læring og utvikling.
  • Å ha mye tid til lek er det viktigste av det viktige.
 10. Hvis voksne ikke er bevisst på hvor viktig lek er, vil de ikke ta hensyn til at barn trenger tid til å komme i gang med lek, og de vil heller kanskje ikke sette av tid til lek fordi de synes at læringsaktiviteter er viktigere.

  Vi kan se eksempler på at barn må avslutte lek og rydde bort lekeutstyr fordi de skal spise eller gjøre noe voksne har planlagt. Vi kan også oppleve at voksne i arbeidet med barn og unge er mer opptatt av tid og praktiske gjøremål i barnehagen/SFO/klubb enn lek.

  Reflekter over hvordan voksnes holdninger til lek kan bidra til mindre lek. Spørsmål dere kan reflektere over, kan for eksempel være:

  • Hvordan kan voksne forstyrre og ødelegge lek?
  • Er det alltid nødvendig å rydde bort alle leker før et måltid?
  • Hva tror du skjer med leken og de lekende barna i slike situasjoner?
  • Må alle være med på alt, eller kan noen fortsette å leke, mens andre gjør det de voksne har planlagt?
 11. Drøft hva som kjennetegner gode innspill fra voksne i barnas lek.
 12. Som barne- og ungdomsarbeider skal du bidra til at barn får felles opplevelser og erfaringer som kan legge grunnlag for lek, og du skal legge til rette for utvikling av leketemaer.  Lag forslag til flere fellesprosjekter og opplevelser som du mener kan gi inspirasjon til lek og utvikling av leketema. Velg selv alder på barna. Begrunn hvorfor du mener at dette vil bidra positivt med tanke på felles lek.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 07.01.2021

Læringsressurser

Lek og lekens betydning