Hopp til innhold

Fagstoff

Inspirere til lek

Å skape gode lekemiljøer og inspirere til lek er en viktig del av jobben din som barne- og ungdomsarbeider. For å inspirere til lek er det viktig at du forstår hvor betydningsfullt det å leke er for barn.
Seks barn i ulike alder sitter på rekke og ser i flere bøker sammen. En gutt sitter litt høyere bak dem og ser også ned i den ene boka. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Inspirere og utvide lek

Å spørre barna hva de vil leke og hva de trenger til leken, er første skritt i å hjelpe og inspirer barn til lek. Når du vet hva barna vil leke, kan du hjelpe til med å finne fram det utstyret de trenger i leken, og kanskje gi nye idéer til hva de kan bruke.

Du skal inspirere til lek. Det kan du gjøre ved å tilby variert og inspirerende lekemateriell og ulike leketøy. Du kan også gi dem felles opplevelser som kan bidra til at de blir nysgjerrige og ønsker å bruke det som tema for leken. Slike opplevelser kan for eksempel være å

 • dra på teater eller se en forestilling et annet sted (Kanskje en skole i nærheten gjerne vil ha publikum til en skoleforestilling?)
 • se en film eller et TV-program
 • prøve et dataspill
 • dra på konsert
 • besøke ulike arbeidsplasser
 • bruke fortellinger, historier og eventyr
 • dramatisere noe sammen
 • lese bøker og snakke sammen om det dere leser

Slik kan du bringe inn nye temaer som kan gjøre barna nysgjerrige. På den måten gir du barna impulser til flere leketemaer.

For å utvide barns lek kan du også hjelpe til slik at barna får nye erfaringer om det de leker. Hvis barna for eksempel leker butikk, kan du ta med barna på en studietur til nærbutikken. La dem få prate med den som sitter i kassa. Hva gjør de? Hvordan ser det ut bak dørene bakerst i butikken? Videre kan du kanskje ta dem med på ulike typer butikker, som skobutikk, klesbutikk og interiørbutikk, og se hva som foregår der. Du kan finne fram bøker, sanger og fortellinger som handler om temaet. Kanskje kan du tilføre leken nytt materiell hvis du finner et gammelt kassaapparat eller skanningsutstyr. Du kan også inspirere og hjelpe barna med å lage forskjellige ting som de kan bruke i leken.

Fleksible leker og fleksible lekemiljøer

Å skape inspirerende lekemiljøer der barn har mulighet til å forfølge idéene sine, er en av oppgavene dine som barne- og ungdomsarbeider. Et inspirerende lekemiljø er der både rommet og tilgjengelig materiell er fleksibelt. Det vil si at barna ikke har en fast oppskrift eller fasit på hvordan de skal bruke det. Det er materiell som kan brukes overalt og kombineres med annet materiell, og som dermed gir muligheter til å leke på mange ulike måter. Det gir barna utfordringer samtidig som de må være litt kreative og tenke nytt, alene eller sammen med andre. Fleksibelt materiell kan både være naturmateriell og leker kjøpt på butikken. Gjenbruksmateriell er ofte godt og fleksibelt materiell som med fordel kan brukes i lek.

En voksen og tre barn leker i høstløvet. Den voksne ligger på bakken med ungene oppå seg. Alle smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ha det artig sammen

Det er viktig at de voksne tuller og tøyser litt sammen med barna i leken. Latter, humor og glede skaper og fremmer en god relasjon mellom voksne og barn, og det kan også gi barna følelsesmessige overraskelser. Slike følelsesmessige overraskelser kan være med å bygge opp gjensidig empati mellom barn og voksne. Når barn og voksne har det morsomt sammen, setter de pris på hverandres selskap. Det kan være med på å øke barns positive sosialisering og mellommenneskelige relasjoner. Når den voksne er med og leker med barnet, får barnet erfaringen det trenger for å bli en som nettopp klarer å leke.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan du inspirere til barns lek?
 2. Hvilket materiell tenker du er fleksibelt og kan brukes på mange måter i lek?
 3. Hvordan kan du bruke humor sammen med barna i lek?

Kilder

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

Öhman, M. (2020). Hva gjør du når barna leker? https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=6178

Utdanningsnytt.no. (2018, 15. mars). Våg å leke med barna. https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/vag-a-leke-med-barna/120368

CC BY-SASkrevet av Siv Stai og Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 22.01.2021

Læringsressurser

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek