Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk lekeplassen

Lek er først og fremst noe barn opplever som morsomt og gledefylt – noe de har lyst til å gjøre av egen fri vilje. Vi vet at lek gir barn erfaringer og stimulerer til allsidig utvikling. Lekeplassen kan gi mye glede og nye utfordringer. I denne oppgaven skal du undersøke lekeplasser i nærmiljøet.
Gutt balanserer i tau på en lekeplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Utforsk lekeplassen

Besøk en eller flere lekeplasser i nærmiljøet ditt. Jobb gjerne sammen med medelever.

 1. Hvilke utviklingsområder stimuleres gjennom barns lek på denne lekeplassen? Vær konkret og gi eksempler på de ulike lekeapparatene/områdene og knytt dem til det eller de utviklingsområdene dette stimulerer.

 2. Hvilke utfordringer kan barn møte på lekeplassen?

 3. Hva tenker dere er spennende på denne lekeplassen?

 4. Er det noe her som kan pirre nysgjerrigheten og barns utforskertrang?

 5. Barn liker å lage seg små rom der de kan leke og utforske. Finnes det slike rom her?

 6. Hvordan kan du som voksen stimulere til lek og aktivitet på denne lekeplassen? Vær konkret og gi eksempler.

 7. Hvordan vil du legge til rette for lek og aktiviteter for barn i ulike aldersgrupper (1–3 år, 4–6 år, 7–10 år) på denne lekeplassen?

 8. Finn et lite område der dere lager et spennende fantasirom på lekeplassen. Bruk naturmaterialer på området til å utforme rommet. Beskriv hva dere har laget, for medelevene.

To gutter i høy fart på ei stor fugleredehuske. Den ene står og holder i tauet, den andre sitter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2. Sikkerhet på lekeplassen

Det stilles strenge krav til sikkerhet på lekeplasser. Utstyret må tåle stor belastning og hyppig bruk, og det må kunne brukes av barna uten tilsyn fra voksne.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Myndighetene har utarbeidet en egen forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Her står det blant annet:

 • Voksne skal ha tilgang til alle nødvendige steder med henblikk på å nå eller hjelpe barn som kan være i vanskeligheter.

 • Underlag og/eller flater som er til å gå på eller som skal bære vekten av personer, må være konstruert slik at sikkerheten er ivaretatt.

 • Utstyr eller deler av metall som kan utgjøre en risiko for frostskader, skal være behandlet eller dekket av materiale som isolerer mot kulde, slik at frostskader unngås.

 • Alle deler, tilgjengelige for bruker eller tredjepart, skal ha tilstrekkelige avrundete kanter og hjørner for å hindre skade.

 • Lekeplassutstyr som en kan forvente at vil bli brukt av barn under 3 år, skal være fri for løse smådeler.

 • Åpninger og avstander, som barn har tilgang til, skal ha en slik utforming at de ikke utgjør fare for fastklemming.

 • Lekeplassutstyr skal ikke avgi helseskadelige kjemikalier eller gasser. Det er forbudt å bruke trevirke som er impregnert med kreosot, kjemiske forbindelser av krom eller arsen.

 • Hvis fallhøyden fra lekeplassutstyret er over 60 centimeter, må fallunderlaget være støtdempende. Det skal aldri være betong, stein eller asfalt under lekeplassutstyr som barn kan falle ned fra.

 1. Utforsk lekeområdet og lekeapparatene – hvilke tanker får du om sikkerheten?

 2. Bruk listen over fra forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og sjekk om lekeplassen innfrir de ulike kravene til sikkerhet.

 3. Utforsk området lekeplassen ligger ved. Hvilke sikkerhetshensyn må du ta hvis du tar med ei gruppe barn hit?

Kilde

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. (1999). Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (FOR-1996-07-19-703). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 27.06.2021

Læringsressurser

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek