Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan legge til rette for et godt lekemiljø?

Det er de voksne i barnehagen, skolen, SFO eller klubben som bestemmer tiden for lek. De ansatte har også stor makt over barn og unges lekemiljø. Derfor er det svært viktig at du som barne- og ungdomsarbeider vet hvorfor lek er viktig, og hvordan du skal tilrettelegge for inspirerende lekemiljøer.
En gutt leker med kulebane. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt som barne- og ungdomsarbeider, og på arbeidsplassen din jobber dere med å skape et inspirerende og inkluderende lekemiljø, både ute og inne. Hele personalet er opptatt av å legge til rette for varierte lekformer hvor barna kan få gode og minnerike opplevelser sammen. Lekemiljøet skal være tilpasset både det enkelte barnet og grupper av barn. Personalet er klar over at samspill mellom voksne og barn er vesentlig for å skape gode lekeopplevelser.

Barnegruppa som du har ansvar for, består av seks gutter. Guttegruppa er svært aktiv og liker fart, spenning og utfordringer.

En gutt liker å lede an i leken, og dersom han ikke får det helt slik han ønsker, kan han bli svært frustrert og fortvilet. En annen gutt er en utadvendt gutt, og personalet ser at han ofte får de andre barna med seg. En annen gutt har nettopp kommet til Norge og er ukjent med både språket og måtene å leke på. Han blir derfor ofte sittende alene og se på leken, og han tar lite kontakt med de andre barna.

Oppgaver

Som barne- og ungdomsarbeider skal du bidra til å skape et godt og inkluderende lekemiljø for barna på arbeidsplassen din. Hvordan vil du gjøre det med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen over?

  1. Hva du vil gjøre?
  2. Hvordan du vil gjøre det?
  3. Begrunn svarene dine i oppgave 1 og 2.

I besvarelsen din skal du vise faglig forståelse, begrunne valgene dine og bruke dine egne ord. Du velger selv arbeidssted og alder på barna.

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 05.01.2021

Læringsressurser

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek