Hopp til innhold

Fagstoff

Nærværende voksne i barns lek

En barne- og ungdomsarbeider skal i arbeid med barn og unge kunne verne, støtte og utvikle leken deres. Hvordan du betrakter barns lek, har betydning for hvordan du forholder deg til den. Derfor er det viktig å forstå at lek er barns eget domene. Barna eier alltid sin egen lek.
En smilende gutt ute i snøen med en snøball i hånda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Trygt miljø

For at barn skal tørre og få lyst til å leke, trenger de et trygt miljø som er fritt for stress. Det er vi voksne som har ansvar for å skape dette trygge miljøet. Barna må oppleve omsorg og kjærlighet i hverdagen slik at de er trygge nok til å utforske verden gjennom lek. Derfor er det viktig at de voksne er i nærheten og tilgjengelige.

Som voksen i barns lek må du være åpen for alt som kan skje gjennom spontaniteten som råder. Det er ditt ansvar å observere og følge med og gripe inn, engasjere deg og veilede ved behov.

Verne om leken

Vår jobb er å verne om leken ved å beskytte den mot eventuelle trusler som for lite tid, for liten plass eller for store barnegrupper.

Vi må organisere innholdet i hverdagen slik at det er tid og rom til at barna kan organisere sin egen lek. Vi må huske at leken er viktig for lekens egen skyld, ikke som et middel for å oppnå noe annet. Som voksne skal vi skape varierte lekemiljøer som kan bidra til å berike leken. I tillegg må vi gi hvert enkelt barn støtte til å utvikle leken og fremme barnets lekestyrke. Målet er å la barn leke lenger, øke intensiteten i leken og fremme glede og humor.

Nærværende voksne

Når barn leker, trenger de voksne som er til stede der de er, og som er oppmerksomme. Du trenger ikke nødvendigvis å leke sammen med dem, men observere og følge med på hva som skjer, og dermed kunne gripe inn og hjelpe til ved behov. Da har du mulighet til å støtte leken dersom du ser at det oppstår problemer, eller du kan gå inn å stimulere leken slik at den kan ta seg til et nytt nivå. På den måten kan du også klare å snu et dårlig fungerende samspill til et samspill som gir grobunn for sosial utvikling og sosialisering.

Når du er nærværende til barns lek, får du mulighet til å observere og lytte til hva som blir sagt, hva de leker, hva de utforsker og fantaserer om, hvilke hjelpemidler de bruker, og hvilke temaer de leker rundt. Du legger merke til hvilke begreper de bruker, og hvordan de er sammen når de leker. Du får dermed et godt innblikk i hva barna er opptatt av, og hvilke erfaringer de gjør i leken.

Ut fra det du observerer, kan du vurdere om det er behov for å verne eller fremme leken. Spørsmål du kan stille deg, er for eksempel:

  • Trenger barna å få være i fred med leken sin?
  • Er det behov for at du beskytter de lekende og leken?
  • Trenger de en eller annen form for inngripen eller støtte for å komme videre?
  • Er det behov for at du stimulerer leken slik at den kan ta seg til et nytt nivå?
  • Hvordan kan du inspirere og videreutvikle leken?
  • Hvis du må gripe inn, skal det skje direkte eller etterpå?
  • Kan du invitere deg selv inn i leken, og i så fall hvordan?

Det er her du må vurdere hva som er best å gjøre, og hvordan du skal gjøre det, med utgangspunkt i at barna eier leken sin selv. For å få til dette på en god måte kreves det nærhet, lydhørhet og et åpent sinn og en slags lekenhet hos den voksne. Det betyr at du må ha en bevisst og reflektert holdning til hva lek er, og hva lek betyr for barn.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan du skape et trygt lekemiljø?
  2. Hva kan du bidra med i barn og unges lek?
  3. Hvorfor er nærvær og tilstedeværelse viktig for å kunne ivareta og fremme barns lek?

Kilder

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

Öhman, M. (2020). Hva gjør du når barna leker? https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=6178

Utdanningsnytt. (2018, 15. mars). Våg å leke med barna. https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/vag-a-leke-med-barna/120368

CC BY-SASkrevet av Siv Stai og Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 08.01.2021

Læringsressurser

Ulike typer lek og varierte lekemiljø