Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Pedagogikk i praksis

I arbeid med barn og unge skal vi ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Dette utgjør en helhetlig pedagogikk. Vi må observere og planlegge, reflektere og vurdere for å sikre at det pedagogiske arbeidet er godt.

Måltider og matlaging

I de fleste institusjoner hvor barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe, er måltider en viktig del av hverdagen. I arbeidet ditt må du derfor kjenne til de nasjonale anbefalingene om kosthold og ernæring. Du skal også planlegge og lage enkle måltider sammen med barna.

Læringsressurser

Måltider og matlaging