Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Planlegging, observasjon og motivasjon

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. For å lykkes i denne rollen må du lære å observere, planlegge og velge metoder som bidrar til motivasjon som fremmer mestring og glede. I tillegg er det viktig å kunne vurdere arbeidet du gjør.

Måltider og matlaging

I de fleste institusjoner hvor barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe, er måltider en viktig del av hverdagen. I arbeidet ditt må du derfor kjenne til de nasjonale anbefalingene om kosthold og ernæring. Du skal også planlegge og lage enkle måltider sammen med barna.

Læringsressurser

Måltider og matlaging