Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Planlegging, observasjon og motivasjon

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. For å lykkes i denne rollen må du lære å observere, planlegge og velge metoder som bidrar til motivasjon som fremmer mestring og glede. I tillegg er det viktig å kunne vurdere arbeidet du gjør.

Planlegging – didaktisk metode

Didaktikk handler om å integrere teoretisk innsikt med praktisk planlegging. Det gir deg kunnskap om hvordan du kan planlegge, gjennomføre og vurdere prosesser i dagliglivet for å tilrettelegge for omsorg og lek, læring og danning.

Læringsressurser

Planlegging – didaktisk metode