Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Pedagogikk i praksis

I arbeid med barn og unge skal vi ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Dette utgjør en helhetlig pedagogikk. Vi må observere og planlegge, reflektere og vurdere for å sikre at det pedagogiske arbeidet er godt.

Planlegging – didaktisk metode

Didaktikk handler om å integrere teoretisk innsikt med praktisk planlegging. Det gir deg kunnskap om
hvordan du kan planlegge, gjennomføre og vurdere prosesser i dagliglivet for å tilrettelegge for omsorg og lek, læring og danning.

Læringsressurser

Planlegging – didaktisk metode