Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Planlegging, observasjon og motivasjon

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. For å lykkes i denne rollen må du lære å observere, planlegge og velge metoder som bidrar til motivasjon som fremmer mestring og glede. I tillegg er det viktig å kunne vurdere arbeidet du gjør.

Motivasjon

Å ha kjennskap til hva som kan bidra til motivasjon, er nødvendig i det pedagogiske arbeidet. Når du kjenner til ulike teorier om motivasjon, kan du tenke gjennom og begrunne valgene dine og handle på en mer systematisk måte.

Læringsressurser

Motivasjon