Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Pedagogikk i praksis

I arbeid med barn og unge skal vi ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Dette utgjør en helhetlig pedagogikk. Vi må observere og planlegge, reflektere og vurdere for å sikre at det pedagogiske arbeidet er godt.

Motivasjon

Å ha kjennskap til hva som kan bidra til motivasjon, er nødvendig i det pedagogiske arbeidet. Når du kjenner til ulike teorier om motivasjon, kan du tenke gjennom og begrunne valgene dine og handle på en mer systematisk måte.

Læringsressurser

Motivasjon