Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Planlegging, observasjon og motivasjon

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. For å lykkes i denne rollen må du lære å observere, planlegge og velge metoder som bidrar til motivasjon som fremmer mestring og glede. I tillegg er det viktig å kunne vurdere arbeidet du gjør.

Observasjon

Observasjon er et hjelpemiddel for å se, forstå og hjelpe enkeltbarnet og barnegruppa. Det gir oss mulighet til å reflektere og vurdere vår egen innvirkning på barnet. Det er viktig at du behersker observasjon som metode for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere i arbeidet ditt med barn og unge.

Læringsressurser

Observasjon