Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Pedagogikk i praksis

I arbeid med barn og unge skal vi ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Dette utgjør en helhetlig pedagogikk. Vi må observere og planlegge, reflektere og vurdere for å sikre at det pedagogiske arbeidet er godt.

Observasjon

Observasjon er et hjelpemiddel for å se, forstå og hjelpe enkeltbarnet og barnegruppa. Det gir oss mulighet til å reflektere og vurdere vår egen innvirkning på barnet. Det er viktig at du behersker observasjon som metode for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere i arbeidet ditt med barn og unge.

Læringsressurser

Observasjon