Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Planlegging, observasjon og motivasjon

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. For å lykkes i denne rollen må du lære å observere, planlegge og velge metoder som bidrar til motivasjon som fremmer mestring og glede. I tillegg er det viktig å kunne vurdere arbeidet du gjør.

Praktisk-estetiske aktiviteter

Praktisk-estetiske aktiviteter innebærer å bruke hele kroppen i aktiviteten og i læringsprosessen. Vi sanser, føler, reflekterer og skaper noe nytt. Her får du mulighet til å utforske hvordan du kan legge til rette for at barn og unge får utforske og sanse, være kreative og oppleve skaperglede.

Læringsressurser

Praktisk-estetiske aktiviteter