Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike typer planer

Det finnes ulike strukturer for planlegging og ulike typer planer. Her skal vi se på noen av dem.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tre unge mennesker står ved en tavle. Alle tre har noe å skrive med i hendene. Foto.

Mye av arbeidet i pedagogiske institusjoner handler om å lage planer.

Virksomhetsplan

En virksomhetsplan kan fungere som overordnet styringsverktøy for virksomheten og skal definere formål, hovedmål og hovedaktiviteter. En virksomhetsplan kan også skissere de overordnede ressursrammene. Virksomhetsplanen er med på å gjøre virksomhetens formål tydelige og synlige både eksternt og internt, og gir føringer for prioriteringer.

Årsplan

En årsplan skal definere hva du eller bedriften du arbeider i, ønsker å oppnå i løpet av året, og skisserer hvordan du eller bedriften planlegger å oppnå dette. Årsplanen skal gi en oversikt over de prioriterte hovedaktivitetene for året opp imot de definerte overordnede målsettingene i virksomhetsplanen. Årsplanen kan også definere rammene for gjennomføring, inkludert ressurser.

Periodeplan eller semesterplan

En periodeplan eller semesterplan er en plan for en periode av året, og aktivitetene blir definert ut fra målene som er satt i årsplanen. En periodeplan eller semesterplan er mer konkret når det gjelder aktiviteter og tidsrammer enn virksomhets- og årsplanene er. De planlagte aktivitetene i en periodeplan kan fungere som delmål eller såkalte "milepæler", og kan brukes som verktøy for å måle fremgang mot å nå de overordnede målene.

Ukeplan eller dagsplan

En ukeplan eller dagsplan inneholder konkrete mål og definerte aktiviteter for uka eller dagen. En dagsplan eller ukeplan blir bestemt ut fra hva vi skal oppnå i semesteret eller perioden, og hva som er realistiske mål med hensyn til tid og ressurser. En ukeplan eller dagsplan bør inneholde konkret informasjon om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem, når de skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig. En ukeplan konkretiserer hva som skal skje gjennom hele uka, mens en dagsplan er en mer detaljert plan for bare én dag.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan beskriver aktiviteten mer konkret og detaljert: Hvordan aktiviteten skal gjennomføres, hvorfor den skal gjennomføres, hvem som skal delta, hvem som er ansvarlig, og når planen skal gjennomføres. Aktivitetsplanen fungerer som hjelpemiddel før, under og etter gjennomføringen av aktiviteten.

Utfylte planleggingsdokumenter. Foto.


Utfordringer til deg

  1. Finn fram årsplanen for ett av fagene du har på skolen.

    1. Hva forteller årsplanen deg?

    2. I hvilken grad har du selv deltatt i utformingen av årsplanen?

    3. Hva forteller årsplanen om vurdering i faget?

  2. Hvilke planer på praksisplassen din må du bruke i jobben din?

Sist oppdatert 19.05.2021
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Planlegging – didaktisk metode