Hopp til innhold

Fagartikkel

Innkjøp og distribusjon av varer

Her lærer du hvordan varekjeder utveksler informasjon elektronisk mellom sentrallager, regionlagre og butikker, og at det er sentrallageret som foretar innkjøp på vegne av kjeden som helhet.

LK06
Lagerarbeider på varelager.foto.

Sentrallager.

Det er innkjøpsavdelingens oppgave å sørge for at lageret ikke går tomt for varer. Mens et sentrallager som regel må kjøpe inn nye varer fra industribedriftene med lange ledetider, kan regionlagrene normalt kjøpe inn varene sine fra sentrallageret med korte ledetider. En økende andel av dagligvarene våre kommer med båt fra Asia med en ledetid på to måneder.

Ledetid = tida som går fra bestilling til leveranse. Ledetida varierer for hver artikkel.

Sentrallagrene kjøper varer fra norsk og utenlandsk industri (røde piler: import), leverer videre til regionlagre (svarte piler)

Sentrallagrene kjøper varer fra norsk og utenlandsk industri (røde piler viser import), leverer videre til regionlagre (svarte piler), som igjen forsyner butikkene (grønne piler).

Hver dag mottar lagre kundeordrer fra butikker som skal ha etterfylt butikkhyllene sine. Noen ordrer kommer elektronisk (via nettbutikk), andre kommer manuelt. Lagrene gir ordrebekreftelse til butikkene, enten elektronisk eller manuelt. Deretter klargjør lagrene butikkordrene for plukk, noe som skjer elektronisk. Så følger en manuell prosess med ordreplukk.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Drift på terminal og lager