Hopp til innhold

Oppgave

Logistikk på skinner

Mye av godstransporten foregår med tog. Gjennom filmen vil du få nærmere innblikk i aktiviteten på godsterminalen og hvordan transporten planlegges og gjennomføres.

LK20

Hvordan fungerer godstransporten med jernbanen?

Ved Oslo Godsterminal Alnabru, som er et knutepunkt for godstransport med tog i Norge og Europa, får vi et innblikk i hvordan man planlegger og utfører transport ved hjelp av jernbanenettet.

Oppgave: Hva lærte du om transport av gods med tog?

A) Gå sammen i små grupper. Diskuter og svar på følgende:

  1. I filmen sies det at det finnes flere samlastere på Alnabruterminalen. Hva er en samlaster? Hvilke samlastingsbedrifter kjenner dere til?

  2. Gode rutiner ved lasting er viktig. Kan dere tenke dere hvorfor?

  3. Hva kan fraktes med tog?

  4. I filmen snakkes det om at det er store miljøfordeler med transport på tog framfor veitransport. Hva mener dere om dette, og hvorfor tror dere det er miljøfordeler?

  5. I filmen sa de noe om frakt av farlig gods – husker dere hva? Hva mener dere det er viktig å tenke gjennom i forbindelse med transport av denne typen gods?

  6. De hadde noen sikkerhetsprosedyrer før avgang med tog. Husker dere hvilke? Hvordan utførte de prosedyrene?

B) Presenter gruppebesvarelsen for resten av klassen og få i gang en åpen diskusjon. Dere kan også diskutere eventuelle andre punkt om transport på skinner.

Sist oppdatert 24.01.2022
Skrevet av Mette Broen

Læringsressurser

Drift på terminal og lager