Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er en terminal?

Kort forklart er en terminal et sted for omlasting av varer og tjenester og et lager for oppbevaring av varer i en periode.

LK20
To lastebiler kjører i samme retning på en motorvei. I bakgrunnen går det en bro over veien. Et passasjerfly er over broen. Til venstre er det et lasteskip. Illustrasjon.

Transportnettverk

Både for godstransport og persontransport kan veien fram til det endelige målet være lang, og derfor finnes det terminaler for venting og oppbevaring for ei kortere eller lengre tid på veien. Godset må noen ganger lastes om til et annet transportmiddel underveis, som for eksempel fra båt til lastebil. Det samme gjelder for passasjerer, som for eksempel må bytte buss underveis i reisen. Et slikt sted kalles for en terminal.

Hensikten med terminalene er å få mest mulig effektiv og lønnsom transport gjennom å samordne eller samlaste gods og passasjerer.

Når vi snakker om effektiv drift på terminaler og lagre, mener vi hvordan vi planlegger og sørger for at aktiviteter skjer til rett tid, av og med de rette menneskene, med de riktige varene og med den hjelpen vi trenger for å kunne gjøre vår del av jobben.

Det finnes terminaler knyttet til alle transportnettverkene, og du skal lære om de forskjellige terminaltypene i nettverkene våre (vei, bane, sjø, luft og rør). Du skal også lære om hvordan logistikken foregår, og om hvordan transporten løses på de forskjellige terminalene.

Sist oppdatert 05.10.2021
Skrevet av Mette Broen

Læringsressurser

Drift på terminal og lager