Hopp til innhold

Oppgave

Logistikk på sjøen

Her vil du få innblikk i hva som skjer på en havneterminal, og hvordan sjøveien blir benyttet som et transportnett.

Hvordan foregår logistikk og transport på sjøveien?

Her får du se på aktiviteten ved godsterminalen ved Larvik Havn og transporten som foregår sjøveien fra og til Norge og kontinentet. Du får blant annet innblikk i planlegging av transportoppdrag med skip.

Sist faglig oppdatert 17.11.2021
Skrevet av Mette Broen

Læringsressurser

Drift på terminal og lager