Hopp til innhold

Fagartikkel

Elektroniske lagerstyringssystemer

Her lærer du at det finnes en lang rekke elektroniske datasystemer som kan hjelpe til med å bearbeide de store datamengdene som oppstår ved lagerstyring. Du lærer også hvilke lagerfunksjoner datasystemene kan hjelpe oss med.

LK06
ERP-system med OLFI-modul.

ERP-system med OLFI-modul.

Det er mange som leverer elektroniske lagerstyringssystemer. Tidligere ble slike systemer utformet som rene lagerstyringsmoduler, men i dag inngår lagerstyringssystemer som moduler i det vi kaller ERP-systemer. Den engelske forkortelsen ERP står for Enterprise Resource Planning og kan best oversettes til ressursforvaltningssystem på norsk.

De opprinnelige lagerstyringssystemene ble kalt OLFI-systemer og bestod av fire programmoduler:

Ordrebehandlingsmodul

Lagerstyringsmodul

Faktureringsmodul

Innkjøpsmodul

OLFI-modul

Et ERP-system er et databasesystem med en rekke programmoduler som kan behandle data fra databasen på ulike måter.

I tillegg til rene ERP-systemer finnes det mer spesialiserte databasesystemer rettet mot vareformidling. Slike systemer kaller vi WMS-systemer eller Warehouse Management Systems.

Alle slike systemer har sine egne skjermbilder og sin egen funksjonalitet. Om du arbeider på et lager, vil du få opplæring av arbeidsgiveren din eller av systemleverandøren i bruken av systemet.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Drift på terminal og lager