Hopp til innhold

Fagartikkel

Plassering av varer

Her lærer du hvor viktig riktig plassering av en vare er for effektiv plukk.

LK06
Eksempel på lagersoner ved et dagligvarelager

Eksempel på lagersoner ved et dagligvarelager.

Riktig vareplassering betyr mye for produksjonen på et lager. Med tusenvis av artikler er det vanskelig å bestemme riktig vareplassering manuelt, og derfor overlater vi dette til et dataprogram som regner ut den beste lokasjonen basert på de reglene vi har fastsatt.

Her er de vanligste reglene som blir brukt:

  1. Sjekk hvilken lagersone en ny vare tilhører (kjøl, frys, sval, tørr og så videre).
  2. Sjekk om lageret mangler en vare. Hvis ja skal varen videre til en plukksone.
  3. Sjekk hvilket lagernivå (F-pak, D-pak eller T-pak) varen har.
  4. Sjekk om det finnes ledige lageradresser i lagersonen for det aktuelle lagernivået.
  5. Tildel lokasjon i en ledig lagersone.
Reoler med varer i fire høyder.foto.

Plukklageret ligger i golvhøyde, volumlageret ligger høyere.

Lageret har to lagernivå – et plukklager med D-pak og et volumlager med T-pak. Plukklageret ligger i golvhøyde, volumlageret ligger høyere. Normalt utgjør de to laveste reolene plukklageret, og de tre høyeste utgjør volumlageret.

Lagerstyringssystemet holder også rede på hvilke varer som blir plukket oftest. Disse varene kaller vi A-varer. Varer med lav omløpshastighet kaller vi C-varer. Ved tildeling av lokasjoner blir A-varene tildelt lokasjoner nærmest oppstillingsområdet for transport, mens C-varene får lageradresser lengst unna. Dermed oppnår vi å gå mange korte turer når vi plukker A-varer, og få lange turer når vi plukker C-varer. Vi minimaliserer med andre ord interntransporten på lageret.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Drift på terminal og lager