Hopp til innhold

Fagartikkel

Innrydding av varer på lokasjon

Her lærer du at varer skal ryddes inn på lokasjon etter enten holdbarhetsdato, LIFO-prinsippet eller FIFO-prinsippet.

LK06
Innrydding av varer på lokasjon

Innrydding av varer på lokasjon.

Etter at datasystemet har funnet en ledig lokasjon til en artikkel, blir varene lagt på lokasjon.

Noen varer er holdbarhetsvarer. Disse skal plukkes etter holdbarhetsdato, og det er derfor viktig å sjekke holdbarhetsdato ved innrydding av varer på lokasjon.

Svært høyfrekvente varer blir ikke tildelt lokasjonsadresser i det hele tatt. Varene skal ut av lageret igjen nesten med det samme de kommer inn, og de er bare innom lageret for å samlastes med andre varer før de går videre. Vi kaller dette for crossdocking. Innrydding og plukk skjer da etter LIFO-prinsippet (Last-In-First-Out). Et eksempel på en slik vare er toalettpapir, som går i så store volum at sentral- og regionlagrene velger å bruke LIFO-prinsippet.

For andre varer uten holdbarhetsdato skjer innrydding og plukk etter FIFO-prinsippet (First-In-First-Out).

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Drift på terminal og lager