Hopp til innhold

Øvelse

Hvordan er logistikken i en transportbedrift?

Her skal vi bruke filmen «Logistikk på vei» og forklare noen ord og uttrykk som du bør kjenne til ved omlasting og transport av varer og tjenester.

LK20

Forklaring til aktiviteten

Underveis i denne filmen får du opp punkt med forklaringer om transport av varer.

Trykk på punktene som dukker opp, så får du nærmere forklaringer. Når du har lest og forstått en forklaring, trykker du deg videre i filmen.

Sist oppdatert 16.06.2021
Skrevet av Mette Broen

Læringsressurser

Drift på terminal og lager