Hopp til innhold

Film og filmklipp

Logistikk på vei

Her skal vi se hvordan det ser ut på terminalen til en godstransportør, og hvordan de løser logistikken med lastebil på vei.

LK20

Hva er det viktig å tenke på ved omlasting og sortering av gods for videre transport?

Her går vi nærmere inn på rutiner rundt henting, sortering og ompakking av gods.

Sist oppdatert 05.10.2021
Skrevet av Mette Broen

Læringsressurser

Drift på terminal og lager