Hopp til innhold

Fagartikkel

Transport av gass og olje

Havbunnen er dekket av et nettverk av ulike rørsystemer som leverer olje og gass til fastlandet i Norge, Storbritannia og kontinentet.

LK20
Oversikt over gassrør (røde) og oljerør (grønne) på norsk sokkel. Kart.

Kart over rørnettverk på havbunnen

Olje og gass som produseres fra under havbunnen, fraktes enten i tankskip eller i rør til mottakssentraler. Transportrørene som ligger på havbunnen, er et stort nettverk som fører produktet til flere land i Europa.

Olje i tank

Noe av oljen som produseres offshore, fraktes i rør på havbunnen til Norge og England, men det meste av oljen lastes i tankskip og transporteres til land. Oljen leveres til et landanlegg, der den til flere ulike produkter, som kan brukes til forskjellige oppgaver. Raffineringen fører fram til gass, bensin, diesel, fyringsolje og asfalt. Produktet føres over til en terminal for videre transport.

Fra terminalen hentes produktene med tankbiler, som transporterer dem til bensinstasjoner eller til store anlegg som har behov for større mengder diesel. Sjåførene på disse tankbilene må ha godkjent -kompetansebevis (grunnkurs for transport av farlig gods) med utvidet kompetansebevis for tank. Tankbilene som frakter olje- og gassprodukter, skal merkes med oransje skilt som beskriver hva de frakter.

En lastebil med Esso-logo er på veien. På baksiden er det tre skilt: et oransje med tallene 30 og 1202, et rødt med symbolet for brannfare og et hvitt med symbolet for miljøfare. Foto.

Tankbil

De raffinerte oljeproduktene kan også lastes over i tankskip og føres til mottakere i andre land eller andre havner i Norge.

Gass i rør

Gassen fra reservoarene må holdes i lukkede rørsystemer slik at den ikke blandes med lufta rundt oss. Gassen behandles i tørkeanlegg og komprimeres slik at trykket stiger til rundt 200 bar. Deretter går gassen gjennom transportrørene på havbunnen til land. Rørene er rundt 30" i diameter (76 cm). Det betyr at mengden gass som transporteres, er enorm.

Sist oppdatert 28.06.2021
Skrevet av Sissel Paaske og Mette Broen

Læringsressurser

Drift på terminal og lager