Hopp til innhold

Fagartikkel

Mottak av kundeordrer, bekreftelse og klargjøring for plukk

Kundeordrer må bearbeides for at effektivt plukk skal bli mulig. Her lærer du hvordan.

Vareliste på tralle i lageret.foto.

Plukkinga skjer ved å følgje kortaste veg.

Når en butikk sender en ordre til et regionlager, står varene i tilfeldig rekkefølge på ordren. Dersom kunden ikke har lagt inn ordren elektronisk, må ordremottaket gjøre det.

Så snart ordren er mottatt, genererer datasystemet en ordrebekreftelse som sendes elektronisk i retur til kunden. For at en avtale skal være inngått, må begge partene ha bekreftet avtalevilkårene fullt ut overfor hverandre. En kjøpsavtale er ikke inngått før kjøperen har mottatt en bekreftelse på ordren. Fra dette tidspunktet er begge partene, både selgeren og kjøperen, bundet av kjøpsavtalen.

Kjøperen kan da ikke uten videre heve avtalen, og selgeren kan ikke uten videre unnlate å levere. Derfor er det viktig å få med alle vilkårene i en kjøpsavtale fra starten av.

Deretter gjør datasystemet følgende: Kundeordren splittes i delordrer eller plukklister på plukksoner. For hver plukksone genereres plukklister der varene er sortert i stigende varenummerrekkefølge, slik at plukk kan skje ved å følge korteste vei. Datasystemet holder også rede på kundens adresse og vet hvilken ukedag og til hvilket klokkeslett ordren skal være ferdig plukket.

Plukklistene legges så i kø i datamaskinen til plukket skal skje. Da kommer plukklistene opp samtidig i de ulike plukksonene, slik at delordrene kan plukkes samtidig for å sammenstilles til den ferdige ordren.

Sist faglig oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Drift på terminal og lager