Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Helse og livsstil

Helsa påvirkes av hvilken livsstil du velger. Som fagarbeider skal du bidra til å fremme en aktiv og sunn livsstil og veilede brukerne av helse- og oppveksttjenester til å gjøre gode valg for egen helse.

Aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for både fysisk og psykisk helse. Som fagarbeider skal du planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter som bidrar til mestring for tjenestemottakere med ulike forutsetninger og ulikt behov for tilrettelegging.

Læringsressurser

Aktivitet