Hopp til innhold

Fagstoff

Aktivitet og helse

Forskning viser at fysisk aktivitet er like viktig for hjernen vår som for kroppen. I denne filmen forteller lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle om hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen, og om hvordan pasientene har fått bedre helse og livskvalitet av å trene regelmessig.

De fleste av oss vet at fysisk aktivitet er bra for helsa vår, og vi føler oss bedre både fysisk og psykisk når vi har vært aktive. Trening er bra for kroppen, men har også positiv effekt når det gjelder læring, hukommelse og intelligens. I tillegg reduserer fysisk aktivitet risikoen for hjernesykdommer og psykiske plager, og det hjelper deg med å håndtere stress (Hjelle, 2018, s. 6–8).

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene skal du jobbe helsefremmende, og du skal planlegge og gjennomføre aktiviteter som bidrar til god helse og mestring for brukerne. Det er derfor viktig at du har kunnskap om hvordan aktivitet påvirker helsa, og hvordan du kan tilrettelegge for aktivitet for ulike brukergrupper med ulikt funksjonsnivå.

Oppgaver

Se filmen og svar på spørsmålene.

 1. Hvilke gevinster utover bedring i fysisk form opplever pasientene som deltar i treningsgruppen?
 2. Hva motiverer deg til å være fysisk aktiv?
 3. Hvordan kan du motivere brukere av helse- og oppveksttjenester til fysisk aktivitet?
 4. Lag en oversikt over dine aktiviteter den siste uken. Gå inn på lenken til Helsedirektoratet under, og se hvordan ditt aktivitetsnivå stemmer med anbefalingene.
 5. Velg ett av disse yrkene innen helse- og oppvekstfag, og planlegg en fysisk aktivitet tilpasset brukere du kan møte i dette yrket. Gjennomfør aktiviteten med resten av klassen.

  1. Aktivitør
  2. Barne- og ungdomsarbeider
  3. Helsefagarbeider

Kilde:

Hjelle, O. P. (2018). Sterk hjerne med aktiv kropp. Oslo: Kagge forlag.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 13.02.2020

Læringsressurser

Aktivitet