Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan påvirker musikk hjernen?

Har du merket at ulike typer musikk kan påvirke humøret ditt på forskjellige måter? Musikk påvirker hjernen, og dette kan vi bruke aktivt i arbeidet med både barn, unge og eldre.

Musikk påvirker hjernen vår

 1. Hvilken musikk velger du å høre på når du skal

  • trene med høy intensitet

  • slappe av på bussen

  • gjøre husarbeid, klippe plen eller måke snø

  • være på fest med venner

 2. Diskuter med en eller flere medelever: Hvordan kan musikk påvirke stemninga og humøret ditt når du er

  • glad

  • forelska

  • sint

  • trist

  • stressa

  • sliten

Aktiv bruk av musikk i arbeidet

Jobb sammen med en eller flere medelever, og velg dere et tjenestested innen helse- og oppvekstsektoren.

 1. Lag en plan for bruk av musikk i arbeidet deres på dette stedet. Planen bør inneholde informasjon om

  • tjenestested og brukere

  • begrunnelse og mål for bruk av musikk

  • konkret plan for hva dere vil gjøre

  • hvilket utstyr og tilrettelegging dere trenger

 2. Ta kontakt med et tjenestested og be om å få komme dit og gjennomføre planen deres hvis det er mulig, eller gjennomfør planen i en annen klasse på skolen.

 3. Evaluer gjennomføringen og reflekter sammen i gruppa og i klassen over hva som gikk bra, og om det er noe som burde endres dersom opplegget skal gjennomføres igjen.

Relatert innhold

Behov er noe vi trenger. Vi må ha et bevisst forhold til hva den enkelte trenger for å ha det bra, ha en god helse og mulighet for vekst og utvikling.

Å reflektere innebærer å tenke grundig gjennom episoder eller opplevelser du erfarer. Når vi reflekterer, vender vi tankene tilbake på noe.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 03.01.2023

Læringsressurser

Aktivitet