Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva skjer med kroppen når vi trener?

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for å fremme god helse og forebygge livsstilssykdommer. Men hva skjer egentlig med kroppen vår når vi trener? Og hvordan kan vi skape varige endringer i vårt daglige aktivitetsnivå?

Spørsmål til filmen

 1. Hva skjer med den fysiske formen til Annette og Vanja etter en måned med fysisk aktivitet?

 2. Hvorfor er det viktig å variere mellom kondisjons- og styrketrening for å øke andelen muskler i kroppen?

 3. Hvilke andre positive gevinster opplever Annette og Vanja etter fire uker med trening?

Fysisk aktivitet

Våren 2022 kom Helsedirektoratet med nye anbefalinger for fysisk aktivitet og tid i ro.

 1. Gå inn på Helsenorges nettside om trening og fysisk aktivitet. Hva er de nasjonale rådene om fysisk aktivitet for

  1. barn og unge

  2. voksne

  3. gravide

 2. Anbefalingene skiller mellom ulike nivåer av fysisk aktivitet. Bruk eksempler til å forklare begrepene

  1. moderat intensitet

  2. høy intensitet

 3. Hva sier anbefalingene om fysisk aktivitet dersom du sitter mye i løpet av dagen?

Aktivitet i hverdagen

Litt aktivitet er bedre for helsa enn ingen aktivitet, og for å skape varige endringer er må det være tiltak som er overkommelige og gjennomførbare.

 1. Jobb sammen i grupper på tre eller fire elever. Lag et forslag med konkrete tiltak til hvordan dere kan øke aktivitetsnivået i klassen i løpet av skoledagen.

 2. Gjennomfør tiltakene fra hver gruppe en skoledag slik at dere har prøvd alle forslagene.

 3. Dokumenter de ulike aktivitetene med bilder eller film. Lag en digital presentasjon som vises i klassen etter at dere har gjennomført aktivitetsforslagene fra alle gruppene.

Refleksjon i grupper og i klassen

 1. Hvilke av aktivitetene er gjennomførbare over tid?

 2. Hvilke aktiviteter er ikke overkommelige for en lengre periode? Begrunn.

 3. Hvilke av forslagene vil dere fortsette med som en fast aktivitet i løpet av skoledagen?

 4. Hvordan kan disse aktivitetene bidra til økt trivsel og et godt læringsmiljø i klassen?

Relatert innhold

Livsstilen din er summen av alle valgene du tar hver dag – valg som hva du skal spise, drikke, hvor mye du skal sove, og hvor aktiv du skal være.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 17.08.2022

Læringsressurser

Aktivitet