Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Hygiene og smittevern

For å unngå sykdom og lidelser i befolkningen er det viktig med god hygiene og rutiner for smittevern. Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren har du et ekstra ansvar for at retningslinjer blir fulgt nøye.