Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1

Kommunikasjon

Hva er det som egentlig skjer når vi kommuniserer med hverandre, og hvordan kan vi formidle budskapet vårt på en god måte? Dette emnet handler om ulike former for kommunikasjon og teorier om kommunikasjon, språk, tegn, argumentasjon og medier.

Kommunikasjonsteori

Hvordan kan vi forklare hva som skjer når vi kommuniserer, og hvilke faktorer påvirker kommunikasjon? I dette emnet ser vi nærmere på kommunikasjonsmodeller, tegnteori, sosiale og kulturelle faktorer og interkulturell kommunikasjon.

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale