Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kommunikasjonen i filmen Small talk

Kortfilmen Small talk handler om dårlig kommunikasjon. Kan du bruke det du har lært om kultur og kommunikasjon til å utforske hva som går galt?

Se kortfilmen Small talk. Bruk det du har lært om kommunikasjon sett i lys av kultur, kulturell identitet, kontekst og sosiale og kulturelle faktorer til å reflektere over kommunikasjonen som fremstilles i denne filmen.

Oppgave 1

  • Hva slags sosiale og kulturelle faktorer kommer fram i presentasjonen av rollefigurene i starten av filmen? Stikkord: identitet, livssyn, yrke, interesser, relasjoner, kjønn, status.
  • Familien bor på Sørlandet. Er framstillingen av dem preget av fordommer eller stereotypier?
  • Hvordan vil du beskrive møtet mellom Elisabeth og familien til kjæresten?
  • Er det riktig å kalle kommunikasjonen mellom Elisabeth og de andre interkulturell kommunikasjon? Begrunn.
  • Velg deg ut to scener fra filmen der du synes kommunikasjonen er spesielt dårlig. Beskriv kommunikasjonen så detaljert som du kan, bruk begreper og kunnskap fra det du har lært om kommunikasjon og interkulturell kommunikasjon, og beskriv hvordan identitet, kulturelle og sosiale faktorer og kontekst påvirker samhandlingen. Artikler om de forskjellige temaene finner du nederst på siden her.

Oppgave 2

Diskuter i grupper eller i klassen hvordan kommunikasjonen i denne familien foregår generelt sett:

  • Hva snakker de om? Hva snakker de ikke om?
  • Hvem er det som snakker?
  • Hva slags normer og verdier vil du si gjelder i dette fellesskapet, og som styrer hva de snakker om og hvem som snakker?
  • Hvem mangler i den siste scenen? Har du noen tanker om hva som har skjedd?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 22.01.2021

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori