Hopp til innhold

Fagstoff

Ulike former for kommunikasjon

Kommunikasjon kan foregå mellom alt fra to til mange millioner deltakere. Det er ganske stor forskjell på disse situasjonene. Ikke minst påvirker antall personer du skal kommunisere med, hvordan samspillet blir.
Fire unge mennesker i samtale. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi skiller derfor mellom enveis- og toveiskommunikasjon, og mellom personlig kommunikasjon, personlig mediert kommunikasjon, gruppekommunikasjon og massekommunikasjon.

  • Enveiskommunikasjon: Ved enveiskommunikasjon er det ingen dialog mellom avsenderen og mottakeren, for eksempel i et tv-program.
  • Toveiskommunikasjon: En samtale mellom to venner der begge parter er aktive, vil derimot være toveiskommunikasjon. I en samtale ansikt til ansikt vil mediet være tale og kroppsspråk, mens man i en telefonsamtale har telefonen og stemmen som medier.
  • Personlig kommunikasjon: En personlig kommunikasjon er individuell, toveis og omfatter få personer. Det kan være en samtale mellom to venner, foreldre og barn, lærer og elev eller kunde og ekspeditør. Personlig kommunikasjon kan skje ansikt til ansikt, eller gjennom et medium, som telefon eller internett. Da snakker vi om personlig mediert kommunikasjon.
  • Gruppekommunikasjon: Gruppekommunikasjon er også toveis, men skjer innenfor ei større gruppe, for eksempel en diskusjon i klasserommet, chatting med flere deltakere eller en diskusjon i ei Facebook-gruppe.
  • Massekommunikasjon: Ved massekommunikasjon formidler avsender et budskap til mange mottakere gjennom et medium, for eksempel en nyhetssending på TV2. Massemediene (presse, radio, fjernsyn og film) gjør det mulig å spre informasjon raskt til mange mennesker samtidig gjennom et medium. Muligheten for tilbakemelding fra mottakerne i massekommunikasjon har tradisjonelt vært svært liten eller ingen. Med fremveksten av nettbaserte medier har dette endret seg. I dag kan enkeltmennesker ha tilgang til et stort publikum gjennom nettbaserte medier, og vi har også mange flere muligheter til å komme med tilbakemeldinger til avsenderne av budskap i massemedier som nettaviser og TV-kanaler.

Kilde

Kvalbein, A. (1999). God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. Høyskoleforlaget.

CC BY-SASkrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 11.03.2021

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori