Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kontekst i kommunikasjonen

Undersøk kontekstbegrepet, og utforsk hvordan kontekst påvirker kommunikasjonen i ulike kommunikasjonssituasjoner.

1. Få grep på begrepene

Les artikkelen om kontekst i kommunikasjonen, og lag en visuell framstilling av begrepene og hvordan de forholder seg til hverandre.

Du kan ta utgangspunkt i en kommunikasjonsmodell du kjenner til og bygge videre på denne.

Bruk papir og blyant, eller programmer som Canva.

Relatert innhold

2. Utforsk den tekstuelle konteksten

Finn fem korte utdrag med tekst som du kopierer og skriver ned på et dokument. Her er noen forslag hvor du kan hente utdraget fra:

 • et innlegg i sosiale medier
 • en annonse på Finn.no
 • en melding du har skrevet til noen
 • en lærebok
 1. Gå sammen i par. Les utdragene for hverandre uten å si hvor de kommer fra.
 2. Diskuter: Hvor lett er det å forstå hva tekstutdragene handler om?
 3. Den meningen dere får ut av utdraget kan sies å komme kun fra den tekstuelle konteksten. Diskuter: Hva er det i den tekstuelle konteksten som gir dere hint om hva slags mening dere skal tilskrive ytringene?

3. Utforsk den situasjonsmessige konteksten

Gjør oppgavene i par eller små grupper:

Hvor mange forskjellige kommunikasjonssituasjoner kan dere komme opp med for disse ytringene?

 • "Volvo 240, 1994-modell"
 • "..."
 • "Ingen har elsket deg ømmere enn jeg."

Diskuter: Hvilke faktorer i situasjonen er nødvendig å vite noe om for at ytringene skal få mening?

4. Utforsk kulturkonteksten

I bildet under er tegneseriefiguren Pepe the frog brukt i en reklameplakat for ferievillaer på Bali. Denne figuren har blitt et meme, og har fått en annen kulturelt tilskrevet mening i enkelte nettkulturer.

 • Undersøk fenomenet Pepe the frog, og finn ut hva slags forskjellig betydninger dette tegnet kan ha i forskjellige kulturkontekster.
 • Diskuter: Hvilke faktorer i kulturkonteksten er det nødvendig å vite noe om for at tegnet skal få mening?
Reklameplakat for ferieboliger på Bali som bruker et bilde av Pepe the Frog. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

5. Har du lært noe nytt om kontekst?

Gå tilbake til den visuelle framstillingen du laget i oppgave 1. Er det noe du vil endre på etter å ha utforsket kontekstbegrepet litt grundigere?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 08.01.2021

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori