Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon som styrker relasjoner

Hvordan henger kommunikasjon og relasjoner sammen, og hvordan kan du gi andre respons som styrker relasjonen din til dem?
Smilende multietnisk ungdom av begge kjønn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Sammenhengen mellom relasjoner og kommunikasjon

 • Les om hvordan relasjoner og kommunikasjon henger sammen i fagartikkelen "Roller, relasjoner og kommunikasjon" som ligger som relatert innhold.
 • Skriv ned alle setningene som har ordet "relasjon" eller "vennskap" i seg.
 • Oppsummer med egne ord hvordan relasjoner og kommunikasjon henger sammen.
 • Diskuter: Hvor viktig er kommunikasjon for en god relasjon? Hvor viktig er en god relasjon for at vi skal kommunisere godt?

Oppgave 2. Prøv ut fire typer tilbakemeldinger

I artikkelen "Kunsten å ta del i andres glede" på Psykologisk.no (lenke ligger som relatert innhold) lærer du om fire typer tilbakemeldinger du kan gi når noen deler noe positivt de har opplevd, med deg.

 • Gå sammen i par og les artikkelen høyt. Stopp etter hvert avsnitt og diskuter innholdet.
 • Kjenner dere dere igjen i det som beskrives her?
 • Hva er grunner til at vi ikke gir hverandre aktiv og konstruktiv respons hele tiden?
 • Fortsatt i par: Den ene av dere forteller om noe bra som har skjedd. Den andre prøver ut de forskjellige responstypene. Husk på kroppsspråket også!
 • Hva skjer om dere bruker kroppsspråket fra en negativ respons sammen med verbalspråket til en positiv respons?

Oppgave 3. Reflekter og diskuter

Diskuter og reflekter sammen i klassen om hvordan de forskjellige responstypene påvirker kommunikasjonen.

 • Hvordan føles det å få destruktiv respons?
 • Hvilke av responstypene føltes verst å få?
 • Hvilke av responstypene føltes verst å gi?
 • Hva skjer om dere bruker kroppsspråket fra en negativ respons sammen med verbalspråket til en positiv respons?
 • Forfatteren av artikkelen på Psykologisk.no sier at aktiv og konstruktiv respons "burde vært pensum for skoleelever og lærere, for ledere og kollegaer." Diskuter denne påstanden.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 27.01.2021

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori