Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Praktisk oppgave om tegn

Hvilke tegn omgir du deg med? Hvilken funksjon har tegnene? Hvor viktige er tegnene vi omgir oss med? I denne oppgaven skal du utforske og ta bilde av tegn som finnes rundt deg.

Del 1 – Finn og ta bilde av tegn

I denne oppgaven er målet at du skal bli bevisst på at vi er omgitt av tegn i hverdagen. Du skal også bruke det du har lært om semiotikk til å klassifisere tegn, og til å reflektere over deres funksjon og betydning.

Til oppgaven trenger du en mobiltelefon. Du kan gjøre oppgaven alene eller sammen med noen andre, men det er viktig at de tegnene du finner, blir dokumentert. Oppgaven tar utgangspunkt i hvilke tegn som finnes i skolebygningen, men den kan også gjennomføres andre steder.

  • Gå rundt på skolen og finn eksempler på tegn. Prøv å finne eksempler på alle tre tegntypene. Husk å be om tillatelse hvis du tar bilde av personer.
  • Ta bilde av tegnene med mobiltelefonen, og del bildene et sted der alle i klassen kan se alle bildene. Dere kan for eksempel bruke Padlet.

Del 2 – Deling og diskusjon

Tilbake i klasserommet går dere gjennom bildene dere har tatt. Hver elev eller hvert par må si noe om sine bilder. Bruk spørsmålene under som utgangspunkt.

Spørsmål:

  1. Hvilke tegntyper fant dere? Er de symboler, ikoner eller indekser?
  2. Fant dere tegn som kan klassifiseres som flere tegntyper? Begrunn svarene.
  3. Hva er det tegnene står for? Er de lette å forstå? Har alle samme forståelse av tegnene?
  4. Kan tegnet føre til noen misforståelser? Begrunn svarene.
  5. Velg ut noen av tegnene dere fant, og diskuter hva som hadde skjedd hvis tegnene ikke hadde vært der dere fant dem. Hvilke konsekvenser hadde det hatt?
  6. Tenk deg en verden uten symboler, ikoner og indekser. Bruk erfaringene du har gjort deg i denne oppgaven til å reflektere over hvordan det hadde vært.
CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 14.09.2020

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori