Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1

Kulturell identitet

Dette hovedemnet handler om kulturteori, kulturuttrykk og ulike tilnærminger til kultur. Vi ser også på kulturell identitet og utforsker hvordan vi og kulturen gjensidig påvirker og former hverandre.