Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Interkulturell kompetanse i møte med andres religioner

Se NRK-programmet der to unge med ulike religiøse livssyn møtes for å forstå hverandre bedre. Bruk kunnskap om interkulturell kompetanse og kultur til å reflektere over møtet.

Oppgave 1

Se videoen Oh my God! Hindu møter pinsevenn:

  • Hvordan påvirker religionen livet til Ravinea? Pek på konkrete eksempler i filmen.
  • Hvordan reagerer Anne Louise på Ravineas forhold til religionen?
  • Fører dette treffet til at Anne Louise får en bedre forståelse av Ravineas kultur? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Se videoen Oh my God! Pinsevenn møter hindu:

  • Hvordan påvirker religionen livet til Anne Louise? Pek på konkrete eksempler i filmen.
  • Hvordan reagerer Ravinea på Anne Louises forhold til religionen?
  • Fører dette treffet til at Ravinea får en bedre forståelse av Anne Louises kultur? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Les de to relaterte fagartiklene om interkulturell kommunikasjon og diskuter disse spørsmålene med en medelev:

  • Vurder kommunikasjonen mellom de to jentene. Viser de interkulturell kompetanse? Begrunn svaret.
  • Hvilke av begrepene passer best på å beskrive kommunikasjonen mellom jentene? Tverrkulturell kommunikasjon eller interkulturell kommunikasjon? Begrunn svaret.
  • Hva kan det gjøre med oss – å møte andre som har forskjellige perspektiver på verden og livet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 22.01.2021

Læringsressurser

Kommunikasjonsteori