Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Mediefortellinger

Dette emnet handler om sammenhengen mellom form og innhold i ulike mediesjangrer. Du får kunnskaper om dramaturgi og fortellemåter som kan du bruke når du skal analysere et mediebudskap eller utforme egne mediefortellinger.

Historiefortelling

En mediefortelling kan være oppdiktet, eller den kan handle om noe som faktisk har hendt. Dramaturgi og fortelleteknikk varierer etter formålet med fortellingen, kanalen den formidles gjennom og målgruppa den er beregnet på.

Læringsressurser

Historiefortelling