Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lydbildet i filmen Ringens brorskap

Dette filmklippet er et utdrag fra anslaget til filmen Ringens brorskap i filmtriologien Ringenes herre. Lytt nøye til lyden i anslaget, og svar på spørsmålene nedenfor.

Oppgaver

  1. Hvilke lydkilder er brukt i anslaget?
  2. Nevn ett eller to eksempler på hver lydkilde.
  3. Finn eksempler på diegetisk og ikke-diegetisk lyd.
  4. Forklar begrepene doksal- og paradoksal musikkbruk.
  5. Hvilken betegnelse vil du bruke på musikken i dette filmklippet?
  6. Hvordan er musikken i dette filmklippet med på å forme vår opplevelse av det universet filmen utspiller seg i?
  7. Hvordan er musikken med på å framheve rytmen i filmen?
  8. Nevn eksempler på hvordan musikken framhever dramatiske scener.
  9. Hva menes med begrepet "voice-over"?
  10. Hvilken effekt har bruk av voice-over i anslaget til filmen Ringens brorskap?
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 23.05.2018

Læringsressurser

Historiefortelling