Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du har arbeidet deg gjennom denne stien, skal du

  • kjenne til ulike fortelleteknikker og virkemidler i digitale medier

  • forstå hva som er hensikten med bruk av en bestemt fortelleteknikk eller bestemte virkemidler, og kunne vurdere hvilken effekt det har

  • kunne vurdere og bruke fortelleteknikker og virkemidler i egne medieuttrykk

 

Før du begynner:

Velg et vilkårlig nettsted eller en app og diskuter med sidemannen hvordan dere navigerer, og hvorfor dere bruker funksjoner som dere gjør.