Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: Virkemidler i reklamefilm

Å treffe følelser er sentralt når reklame planlegges og produseres. Virkemidlene kan være å bruke humor eller alvor, eller lage en trist fortelling. Samtidig må målgruppen oppleve nytteverdien av produktet det blir reklamert for.

Sist faglig oppdatert 11.01.2021
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Historiefortelling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell