Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gallerivandring og bilder i reklame

Bruk av bilder er et interessant og spennende virkemiddel for å skape reklame. I denne oppgaven skal du blant annet bevege deg inn i et 360-graders billedgalleri for å lære mer om bilder.
En tekopp som det stiger damp fra, en PC, en terning og en bunke papirer med en penn ligger på et mørkt bord. Animert gif.
Åpne bilde i et nytt vindu

Visuelle elementer er viktige i reklame.

Oppgave 1

 1. Du har kanskje hørt utsagnet "Et bilde sier mer enn tusen ord". Forklar med egne ord hva som menes med dette utsagnet. Reflekter over hvorfor bilder er viktige i reklame.

 2. Finn eksempler på reklame der bilder spiller en viktig rolle og reflekter over hva bildene forteller. Samarbeid gjerne med medelever og vis reklameeksemplene for klassen.

Oppgave 2

Tenk deg at du jobber i reklamebransjen og ønsker å innhente ny kunnskap om og inspirasjon til bruk av bilder. Løs de neste oppgavene ved å ta en gallerivandring i det 360 graders bildegalleriet nedenfor.

Velkommen til gallerivandring!

 1. Gjennomfør en gallerivandring og lær ved å se nærmere på informasjonen ved de ulike bildene. Start i 2. etasje og se på ulike eksempler på visuell kommunikasjon. Klikk deg inn på hvert enkelt bilde og lytt til beskrivelsen mens du studerer bildet nærmere. Noter hva som er relevant for bruk av bilder i reklame ut fra det du ser, leser eller hører i galleriet. Del gjerne inn notatene dine etter navnene på rommene du besøker i galleriet.

Navn på rommene i 2. etasje
 • Påvirkning gjennom bilder

 • Kommunikasjon gjennom bilder

 • Hvorfor ser vi det vi ser?

 • Fargebruk

 • Persepsjon

 1. Fortsett gallerivandringen ned i 1. etasje, der bildekomposisjon er temaet. Klikk deg inn på hvert enkelt bilde og lytt til beskrivelsen mens du studerer bildet nærmere. Noter hva som er relevant for bruk av bilder i reklame ut fra det du ser, leser eller hører i galleriet. Del gjerne inn notatene dine etter navnene på rommene du besøker i galleriet.

Navn på rommene i 1. etasje
 • bildeutsnitt

 • dybdevirkning

 • format og linjer

 • bildevinkel

 • balanse og gjentakelse

 1. Velg ut minst fem setninger av det du har skrevet under gallerivandringen som du vil huske på og ta med deg i egen produksjon.

 2. Tenk deg at du som markedsfører har mange bilder du må ta til ventende reklameoppdrag. Du har blant annet et reklameoppdrag for en videregående skole og et reklameoppdrag for å fremme det lokale reiselivet. Ta utgangspunkt i notatene dine fra gallerivandringen og ta minimum fem bilder som kan passe til hvert reklameoppdrag. Samarbeid gjerne med medelever. Vis noen av bildene for klassen og forklar hvordan du har brukt ulike virkemidler.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 22.03.2021

Læringsressurser

Historiefortelling