Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppdrag som fotojournalist

I dette arbeidsoppdraget skal du illustrere en pressemelding fra NTB. Bildet skal støtte opp under og gi merverdi til teksten.

Jente som fotograferer. Foto.

Du arbeider som pressefotograf i regionavisen. På morgenmøtet får du i oppdrag å fotografere et illustrasjonsbilde til en nyhetsmelding fra NTB. NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå som leverer nyheter og bilder til norske medier.

Velg en nyhet fra NTBs nettside:

NTB: Pressemeldinger

Oppdrag

  • Studer meldingen nøye. Hva er egentlig kjernen i saken?
  • Lag skisser til tre ulike illustrasjonsfotografier som kan passe til denne saken. Skissen skal vise motiv, bildevinkel og bildeutsnitt.
  • Velg en av skissene, og ta en serie bilder. Velg ut det beste.
  • Presenter bildet for klassen sammen med de tre skissene du lagde i forkant. Forklar hvorfor du valgte å bruke nettopp dette bildet, hvilken merverdi bildet gir til saken, og hvordan bildet kommuniserer med leserne.
Sist faglig oppdatert 19.02.2021
Skrevet av Tom Knudsen

Læringsressurser

Historiefortelling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell