Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Mediefortellinger

Dette emnet handler om sammenhengen mellom form og innhold i ulike mediesjangrer. Du får kunnskaper om dramaturgi og fortellemåter som kan du bruke når du skal analysere et mediebudskap eller utforme egne mediefortellinger.

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Når du skal vurdere ulike former for kommunikasjon, er det nødvendig at du bruker ulike modeller og teorier. Slik får du et øvet og nyansert blikk på hvordan kommunikasjon fungerer og ikke fungerer, både i ulike typer medieuttrykk og direkte mellom mennesker.

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller