Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon som prosess og støy

Vi kan forstå kommunikasjon som en prosess: Et budskap blir sendt fra en avsender til en mottaker. Prosessmodellen bruker du for å beskrive og forstå mer inngående hvordan kommunikasjon som prosess foregår, med innkoding, avkoding og problemer som kan oppstå med støy.

Kommunikasjon mellom mennesker er veldig viktig, enten det dreier seg om og mellommenneskelig kommunikasjon eller . Du ønsker at budskapet ditt skal nå fram slik du har tenkt det, og det samme ønsker profesjonelle medieprodusenter.

På den ene siden må vi være gode til å kode budskap for at mottakeren skal forstå dem slik de er ment. På den andre siden må vi hindre at støy ødelegger for budskapet på veien fra avsender til mottaker.

Hva er en kommunikasjonsmodell, og hva kan den brukes til?

En modell forenkler virkeligheten på en helt bestemt måte. De er ofte visualiseringer av en teori om noe bestemt. Kommunikasjonsmodellene nedenfor viser forenklinger av kommunikasjon som prosess. Modellene gjør det lettere for oss å beskrive og vurdere prosessen i kommunikasjonssituasjoner, nettopp fordi de er forenklinger. Du kan også bruke dem for å forstå og planlegge egen kommunikasjon.

Den enkle kommunikasjonsmodellen

Den klassiske kommunikasjonsmodellen er en veldig enkel modell. Den sier at "her skjer det overføring av et budskap fra A til B".

To figurer med en ramme med ordet "Budskap" mellom seg. Den ene holder en plakat som det står "Avsender" på, og den andre holder en plakat som det står "Mottaker" på. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Prosessmodellen

Prosessmodellen bygger på den klassiske kommunikasjonsmodellen, men har med flere aspekter: "Her skjer det en overføring av et budskap fra A til B gjennom koding og avkoding. Det er vanlig med tilbakemelding. Støy kan komme i veien for overføringen av budskapet."

Derfor er koding, avkoding og støy sentrale begreper i modellen.

To figurer holder en plakat hver der det står henholdsvis "Avsender" og "Mottaker". Mellom dem er tre bokser der ordene "Koding", "Kanal" og "Avkoding" står. Det går piler fra venstre mot høyre mellom figurene og boksene. Pilene symboliserer meldingen som går fra avsender til mottaker. Ordet "Støy" er over "Kanal"-boksen, og ei lang pil går fra mottaker-figuren tilbake til avsender-figuren. Denne pila er merket med ordet "Tilbakemelding". Ilustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentrale begreper i modellen

Avsender

Avsenderen er personen eller virksomheten som sender meldingen. Dette kan være læreren som forklarer deg noe, en venn som sender deg en SMS, eller en bedrift som sender reklame midt i en YouTube-video du ser på.

Koding

Koding handler om hvordan avsenderen velger å formidle meningen eller budskapet han eller hun vil gi mottakeren, på en måte som mottakeren kan forstå.

Kanal

Kanalen er mediet eller personen du får informasjon fra, det kan for eksempel være ansikt til ansikt via stemmen, skriftlig på SMS, via bilder, lyd eller håndbevegelser.

Avkoding

Avkoding handler om hvordan avsenderen forstår meningen eller budskapet som kommer fra mottakeren. Dette er ikke alltid det samme som meningen avsenderen mente å sende, siden mottakeren bruker sine erfaringer og kunnskaper for å tolke meldingen når han eller hun avkoder meldingen.

Mottaker

Mottakeren er den som tar imot meldingen fra avsenderen. I en vanlig samtale bytter partene hele tida på å være mottaker og avsender.

Tilbakemelding

En tilbakemelding er responsen som meldingen utløser hos mottakeren. Kanskje mottakeren ikke forstår og ber deg gjenta eller nikker for å vise at han eller hun er enig.

Støy

Støy er alt som står i veien for at meldinger skal kunne nå fram slik de er ment. Det kan være støy i form av bakgrunnsmusikk som gjør en telefonsamtale vanskelig, det kan være dårlig nettverk som gjør at nettpraten "lagger", at avsenderen har en uvant dialekt, eller at avsenderen har en eller annen distraherende uvane. Alt dette gjør det vanskelig for mottakeren å fokusere på budskapet.

Opprinnelig ble prosessmodellen lagd for å beskrive hvordan meldinger ble overført teknisk. Forskerne Shannon og Weaver sto står bak modellen, og den ble først kjent i 1948 som en matematisk kommunikasjonsteori.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Caroline Nesbø Baker .
Sist faglig oppdatert 05.11.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller