Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Kommunikasjon uten bruk av ord kaller vi ikke-verbal kommunikasjon. Noen forskere hevder at over 90 % av all kommunikasjon som foregår ansikt til ansikt, er ikke-verbal.
To personer står mot hverandre. Den ene holder hånden fram, den andre står med armene i kors. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva gjør det med kommunikasjonen om den du prøver å kommunisere med, unngår øyekontakt eller står med armene i kors? Hva kan en liten rykning rundt øyet bety? Betyr et smil det samme i alle situasjoner? Hvor nær den andre er det naturlig å stå når du snakker med noen?

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Mye av det vi kommuniserer med andre, gjør vi ved hjelp av ikke-verbal kommunikasjon, eller ikke-verbale signaler. Vi kan si at dette er kommunikasjon som skjer uten bruk av ord. Når vi snakker om ikke-verbal kommunikasjon, tenker vi kanskje først og fremst på kroppsspråket, men det finnes også andre former for ikke-verbal kommunikasjon, som bruk av avstand til de vi kommuniserer med, samt måten vi sier noe på. En bredere forståelse av ikke-verbal kommunikasjon kan også inkludere for eksempel kunst, teater, ballett, musikk, matematikk og skjønnlitteratur (Dahl, 2001). I kommunikasjon- og kultur-faget skal vi fokusere på ikke-verbal kommunikasjon som gjør seg gjeldende i situasjoner der mennesker møtes ansikt til ansikt.

Vi lærer koder og regler

Koder og regler for ikke-verbal kommunikasjon læres ofte i samspill med andre. Helt fra vi er små, plukker vi opp fakter, ansiktsuttrykk, stemmebruk og lignende fra mennesker rundt oss. Vi lærer for eksempel betydningen av måten noe blir sagt på, og hva som er passende avstand til andre mennesker i forskjellige kommunikasjonssituasjoner. Vi tilegner oss med andre ord mange av kodene i den ikke-verbale kommunikasjonen gjennom .

Tenk over:

Hvilke regler for ikke-verbal kommunikasjon gjelder i klasserommet eller på skolen? Hvordan har du lært disse reglene?

Tolkning og forståelse

I likhet med verbal kommunikasjon handler også ikke-verbal kommunikasjon om å avkode og å tolke tegn. Dersom vi deler de samme kulturelle kodene med den eller de vi kommuniserer med, skjer tolkningen ofte ubevisst og uten at vi tenker over det, og vi forstår hva den andre mener. Dersom vi derimot ikke deler de samme kulturelle kodene, kan avkodingen og tolkningen ofte være feil. Når det gjelder for eksempel kroppsspråket, så er ikke dette automatisk universelt. I Bulgaria blir det å nikke tolket som et nei, mens det å riste på hodet betyr ja. Dette kan oppleves forvirrende for de som gjør det motsatte, siden tegnet i seg selv ikke har en fast betydning. Ikke-verbal kommunikasjon kan føre til misforståelser hvis de ikke-verbale tegnene tolkes og forstås på en annen måte enn det var ment fra avsenderens side.

Kunnskap om og bevissthet rundt bruk av ikke-verbal kommunikasjon vil være nyttig i mange ulike kommunikasjonssituasjoner.

Tenk over:

Hva signaliserer du med kroppsspråket ditt akkurat nå? Blir det oppfattet på samme måte av alle, tror du?

Har du opplevd situasjoner der den ikke-verbale kommunikasjonen ble tolket på en annen måte enn det avsenderen mente? Hva skjedde?

Kilder:

Dahl, Ø. (2009). Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk.

Dypedahl, M. & Bøhn, H. (2017).Veien til interkulturell kompetanse (2. utg). Fagbokforlaget.CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller